สมัครเรียน เสาร์ - อาทิตย์

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป


1. สมัครเรียน คลิกที่นี่!!

2. ระบบติดตามการสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกที่นี่!!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-4221-1040 ต่อ 1752 1753 1754 1755 1706 1739 1723