การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

button-01
button-02
button-03
ads
ข่าว & ประกาศ | การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศฯ เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว ครั้งที่ 2 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในการรับด้วย Portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [UPDATE 12/03/67]

ประกาศฯ เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ในการรับด้วย Portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [UPDATE 05/03/67]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา

รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [UPDATE 28/02/67]

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 Portfolio รอบที่ 2 [UPDATE 16/02/67]

การกำหนดอัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) [UPDATE 30/01/67]

ประกาศเรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัวรอบที่ 1 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รอบสอบคัดเลือกครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 [UPDATE 29/01/67]

ประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์

สาขาพยาบาลศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก เป็นวันที่ 18 เมษายน 2567 พร้อมกับการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 [UPDATE 02/01/67]

แนะนำหลักสูตร

ศิลปศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ [TH]/ [EN] [UPDATE 28/11/66]

ระเบียบการสมัครฯ 2567

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 01/12/66]

ads
ข่าว & ประกาศ | การรับสมัครนักศึกษา (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ระเบียบการสมัครฯ 2567 (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 24/11/66]

Timeline | การรับสมัคร ปีการศึกษา 2567
1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67  
รับสมัคร รอบรับตรงทั่วไป
(ไม่ต้องยื่น portfolio ไม่มีการสอบคัดเลือก)
1 – 17 พ.ย. 66                
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 1
1 พ.ย. 66 – 22 ธ.ค. 66  
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 1
29 ม.ค. 67 – 11 ก.พ. 67 
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 2
29 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 2
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
Download | คู่มือนักศึกษา 2566
handbook2566
QR Payment| Version 2.0
qr20
ระบบบริการนักศึกษา| Login ผ่าน Thai ID
thaiid