การติดต่อ

ที่อยู่

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

หมายเลขโทรศัพท์

0-4221-1040 ต่อ 5067 | 5068
หรือ กด * 0 1

Email

reg@udru.ac.th


เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน
เวลา08.30 น.- 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)