การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำถามที่พบบ่อย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าระบบ TCAS67 หรือไม่ ?

ในการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ไม่เข้าร่วมกับระบบ TCAS67

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปิดรับนักศึกษารูปแบบใดบ้าง ?

เปิดรับ 3 รูปแบบ 1. รับด้วยการยื่น Portfolio 2. การสอบคัดเลือก 3. การรับตรงทั่วไป(ไม่มีการสอบ)

3. ชำระค่าสมัครได้ช่องทางใดบ้าง ?

สามารถชำระค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ ที่งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ สแกน QR code ชำระผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร

4. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ช่องทางใดบ้าง ?

สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งที่ฝ่ายทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ อัพโหลดเป็นไฟล์ส่งผ่านระบบออนไลน์

5. หลักฐานประกอบการสมัครมีอะไรบ้าง ?

หลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย 1. สำเนาใบรายงานผลการเรียน 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. Portfolio กรณีสมัครรอบ Portfolio 4. เอกสารหลักฐานแสดงความสามารถทางกีฬา กรณีสมัครโครงการกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา

6. ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ?

Facebook page : UDRU ENT หรือ โทร 042211040 กด * 0 1