การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564

ระเบียบการ.. ระบบติดตามการสมัคร..
สมัครเรียน รอบที่ 3 รับตรง
สมัครเรียน เสาร์ - อาทิตย์

ข่าวประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [16-06-2564]

เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ ในการสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [12-06-2564]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา รอบที่ 4 ในคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [08-06-2564]

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [29-05-2564]

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ และหลักสูตรแพทย์แผนไทย (เพิ่มเติม) รอบที่ 4
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [27-05-2564]

เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและฟิสิกส์ และสาขาวิชาการประถมศึกษา ในการสมัครคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [22-05-2564]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา รอบที่ 3 ในคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [19-05-2564]

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [16-05-2564]

เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Quota)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [13-05-2564]

เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Quota)
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [07-05-2564]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา รอบที่ 2 (Quota)และกำหนดการยื่นความจำนงเพื่อเข้าศึกษาสำหรับผู้พลาดโอกาส ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [03-05-2564]

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (Quota) ประเภททั่วไป และประเภทกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [19-03-2564]

9 คำถามสุดฮ็อต เกี่ยวกับการสมัครเรียน 2564
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [22-02-2564]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing Houes รอบ Portfolio
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [12-01-2564]

เรียกผู้มีรายชื่อสำรองเข้ายืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในคณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม

ยื่นความจำนงขอเปลี่ยนสาขา

สำหรับผู้พลาดโอกาสจากคณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาล
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2564

แผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ Download เอกสาร

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

1. คณะครุศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 พ.ย. 2563
2. คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เริ่มรับตั้งแต่บัดนี้ - 12 ก.พ. 2564
อ่านเพิ่มเติม

รอบที่ 2 โควต้า Quota

เริ่มรับสมัคร 1 ก.พ. 2564 ถึง 23 เม.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

รอบที่ 4 รับตรงอิสระ Direct Admission

เริ่มรับสมัคร 22 พ.ค. 2564 ถึง 15 มิ.ย. 2564 อ่านเพิ่มเติม

udru-ent-2021-quota

แนะนำหลักสูตร

เลือกหลักสูตรที่สนใจ เพื่อศึกษารายละเอียดที่มากขึ้น