การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

button-01
button-02
button-03
ads
ข่าว & ประกาศ | การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

รอบสอบคัดเลือก ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 [UPDATE 21/05/67]

ประกาศฯ เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว รอบที่ 1 เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 [UPDATE 07/05/67]

ระเบียบการสมัครฯ 2567

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 01/12/66]

ads
ads
ข่าว & ประกาศ | การรับสมัครนักศึกษา (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ระเบียบการสมัครฯ 2567 (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 24/11/66]

Download | คู่มือนักศึกษา 2567
handbook2567
QR Payment| Version 2.0
qr20
ระบบบริการนักศึกษา| Login ผ่าน Thai ID
thaiid