ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เรื่อง การรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563
คณะครุศาสตร์ และ คณะพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)


1. อ่านประกาศ (สำคัญ) คลิกที่นี่!!

2. สมัครเรียน คลิกที่นี่!!

3. ระบบ ติดตามการสมัครและรายงานตัวเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกที่นี่!!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-4221-1040 ต่อ 1752 1753 1754 1755 1706 1739 1723