การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

ระเบียบการสมัครฯ 2567

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 24/11/66]

การรับสมัครนักศึกษา (เรียน เสาร์ - อาทิตย์

ระเบียบการสมัครฯ 2567 (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 24/11/66]