สมัครเรียนรอบที่ 3 (รับตรง)


udru-ent-2021-quota

1. สมัครเรียน คลิกที่นี่!!

2. ระบบติดตามการสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คลิกที่นี่!!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
โทรศัพท์ 0-4221-1040 ต่อ 1752 1753 1754 1755 1706 1739 1723