การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

สมัครเรียนภาคปกติ 2567

ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567

สมัครเรียนภาคปกติ 2567 (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

สมัครเรียนภาคปกติ 2567 (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (เรียน เสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2567