การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

button-01
button-02
button-03
ads
ข่าว & ประกาศ | การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

รอบ Portfolio ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 07/12/66]

แนะนำหลักสูตร

ศิลปศาตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ [TH]/ [EN] [UPDATE 28/11/66]

ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความสามารถด้านกีฬา

ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 Portfolio รอบที่ 1[PDF]

ระเบียบการสมัครฯ 2567

ระเบียบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 01/12/66]

ads
ข่าว & ประกาศ | การรับสมัครนักศึกษา (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ระเบียบการสมัครฯ 2567 (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)

ระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เรียน เสาร์ - อาทิตย์)ประจำปีการศึกษา 2567 [PDF] [UPDATE 24/11/66]

Timeline | การรับสมัคร ปีการศึกษา 2567
1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67  
รับสมัคร รอบรับตรงทั่วไป
(ไม่ต้องยื่น portfolio ไม่มีการสอบคัดเลือก)
1 – 17 พ.ย. 66                
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 1
1 พ.ย. 66 – 22 ธ.ค. 66  
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 1
29 ม.ค. 67 – 11 ก.พ. 67 
รับสมัครโดยยื่น portfolio รอบที่ 2
29 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 
รับสมัคร สอบคัดเลือก รอบที่ 2
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
1 ศตวรรษ ราชภัฏอุดรธานี | ร้อยเรียง เปลี่ยนผ่าน สู่ความยั่งยืน